Brand

了解喜德盛

Awards

Awards

屡获国际自行车发明金奖

创新殊荣享誉全球

2008

深圳市高新技术企业

2009

建国六十周年轻工展区贡献奖

2010

广东省院士专家工作站

2011

中国驰名商标

2012

国家级高新技术企业

2013

中国轻工业百强企业

2014

深圳百强企业

2015

中国轻工业百强企业

2016

中国轻工业百强企业

2017

深圳市光明新区纳税五十强

 • 营业执照

  营业执照

 • 营业执照

  营业执照

 • 营业执照

  营业执照

 • 营业执照

  营业执照

 • 营业执照

  营业执照

 • 营业执照

  营业执照

 • 营业执照

  营业执照

 • 营业执照

  营业执照

 • 营业执照

  营业执照

 • 营业执照

  营业执照

Tmall JD Compared Store